English version
Affärsidé
Företagets historia
Aktiekapitalet
Koncernstruktur
Kontaktkoordinater
Valberedning
− Styrelse, ledning och revisorer
Bolagsstämmor


Styrelse:

Lars Guldstrand, Styrelseordförande sedan 2009

Lars Guldstrand har mer än 25 års erfarenhet av internationellt ledarskap och investeringar inom telekom, media och teknologi. Guldstrand har också deltagit i så kallade turnarounds, företagsrekonstrueringar och M&A aktiviteter inom ett antal av andra sektorer inklusive finans och internet.

Under sin karriär har Guldstrand haft ledande positioner i ett antal privatägda och publika noterade bolag i såväl Europa som USA, inklusive DinDel, Sverige, Telia Infomedia International, Telia Infomedia Directory Group, LOCAL Touch Inc. USA, och i ett av Europas framstående katalogbolag, det noterade Eniro. Guldstrands tidigare styrelseuppdrag omfattar BT Directories (styrelsemedlem), Monetär Pensionsförvaltning AB (ordförande), och arbetande styrelseordförande i European Directories SA, Scandinavia.

Guldstrand är delägare i GKL Growth Capital AB, Stockholm; ordförande i Paynova AB, Stockholm; ordförande i G-Life AB, Stockholm. Guldstrand är vidare vice ordförande i Golden Pages Ltd, Israel. Guldstrand har MBA-examen från California Coast University, Kalifornien, USA.

Preston Haskell, styrelsemedlem sedan 2009 och verkställande direktör sedan oktober 2009

Preston Haskell är amerikansk medborgare född 1966. Haskell är grundare och huvudägare i Colliers International som är etablerat i ett flertal länder i det forna Sovjetunionen med kontor i Moskva och St. Petersburg, Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Litauen, Lettland och Estland. Haskell är medlem i Colliers International Governing committee. Haskell har arbetat i Ryssland sedan 1993 och är delägare i Forum Properties, en av Moskvas mest framgångsrika fastighetsrådgivare, vilket har byggt upp mer än 150 000 kvm kontorsyta samt äger en portfölj av A-klass fastigheter som bland annat inkluderar de prisbelönta projekten Avrora Business Park och Hermitage Plaza.

Haskell är också styrelsemedlem i Fleming Family and Partners Real Estate Development Fund Ltd. Haskell är också partner i förvaltningsbolaget FF&P Real Estate Advisory Holdings, Ltd.

Haskell är grundare och styrelseordförande i Office Solutions, som är en auktoriserad återförsäljare av möbelföretaget Steelcase produkter i det forna Sovjetunionen samt vissa delar av Östeuropa. Haskell är också en av grundarna och arbetande styrelseordförande i AMARI Land International.

Haskell har en examen i ekonomi från University of Southern California, USA.

Mike Nunn styrelsemedlem sedan 2009

Mike Nunn, en sydafrikansk gruventreprenör född 1959, grundade Amari Holdings i syfte att dra affärsmässig nytta av sin erfarenhet och framgång i råvaruindustrin och sitt omfattande afrikanska affärsnätverk.

Nunn är en pionjär inom Tanzanit-branschen globalt. Som grundare och tidigare VD för TanzaniteOne Ltd (listad på AIM i London) utvecklade han en lokal verksamhet till en världsledande producent och marknadsledare för tanzanite. Nunn grundade också the Tanzanite Foundation som är en branschorganisation och ansvarig för den globala marknadsföringen av tanzanite. Även om Nunn avgick 2006 för att koncentrera sig på att utveckla Amari, är han fortfarande dess största aktieägare.

Andra råvaruverksamheter där Nunn har varit delaktig i utvecklingen inkluderar räddningen av MDM, en gammal gruvingenjörsfirma, som därefter utvecklats till en ledande afrikansk gruvkonsultverksamhet och vars aktier noterades på AIM 2008.

År 2005 grundade Nunn Xceldiam Ltd, ett angolanskt diamantprospekteringsbolag som framgångsrikt listades på AIM 2006 och sedan avyttrades till Petra Diamonds.

Nunn konsoliderade en del av sina intressen i gruvindustrin i mitten av 2006 och skapade AMARI, ett Afrika-fokuserat gruv- och råvaruinriktat riskkapitalbolag, som nu har intressen i guld, platina, uran, mangan, nickel, kol och järnmalm.

Nunn är för närvarande arbetande styrelseordförande i AMARI och är baserad i Johannesburg, Sydafrika.

Patric Perenius, styrelseledamot sedan 2004

Patric Perenius är svensk medborgare, född 1951. Perenius är bergsingenjör från KTH, 1977. Perenius har arbetat med geologi inom olje- och gruvindustrin sedan 1978, exempelvis för Norsk Hydro och det svenska bolaget SECAB. Utöver att vara styrelsemedlem i CAG är Perenius också styrelsemedlem i de noterade publika bolagen Archelon Mineral AB och Capital Oil AB.

Alice Volgina, styrelseledamot sedan 2009

Alice Volgina är rysk medborgare, född 1966. Alice har examen som översättare i engelska och svenska vid Moskvas lingvistiska universitet. Hon är sedan 1999 partner samt Finanschef i Preston Haskells Investmentgrupp Colliers International. Mellan 1996-1999 arbetade hon som vice VD i HIB Limited och 1988-1996 vid tullen på Sheremetovo, flygplatsen i Moskva

Maxim Kondratjukin, styrelseledamot sedan 2009

Maxim Kondratjukin är rysk medborgare, född 1981. Han studerade finansiell styrning 1998-2003 vid Sibiriska-amerikanska Managment institutionen vid Irkutsk universitet. Parallellt (1998-2002) studerade han också Business Management vid University of Maryland University College. Sedan 2006 arbetar han som ansvarig på projektutvecklingsavdelningen på MIEL Regional Investments inom investeringar i fastigheter. Dessförinnan arbetade han som marknadschef för Teletrade D.J International Consulting Ltd. Åren 2003-2005 arbetade han som ansvarig för strategisk planering för Sibirtelecom i Irkutsk. Styrelseledamot i LLC Sun Republic i Riga, Lettland samt i ZAO Almazinvest i Omsk i Ryssland.

Företagsledning:

Preston Haskell, VD moderbolaget Central Asia Gold AB, se ovan

Yurij Ivanov, finanschef (CFO), född 1976. Yurij Ivanov har en akademisk examen från Moscow State Financial Academy. Mellan 1999 – 2004 tjänstgjorde han som CFO för Forum Properties, vilket är ett ryskt fastighetsutvecklingsbolag. Därefter har han varit CFO för NMC-bolagen som nu ingår i CAG.

Sergej Gorbatjov, Chief operating officer (COO). Gorbatjov är rysk medborgare, född 1973, har en examen från den statliga geologiska akademin i Moskva. Gorbatjov har också studerat vid University of Texas, Austin, USA. Mellan åren 1996 och 2003 arbetade Gorbatjov i stora internationella logistikföretag i Moskva. Innan Gorbatjov anställdes hos NMC som VD i februari 2008 var han vice VD och chef för the Swedish International Electricity Holding Companys representationskontor i Moskva. Han har arbetat tillsammans med och rådgivit Central Asia Golds nye huvudägare och styrelseordförande Preston Haskell i många år.

Revisorer:

Johan Arpe Auktoriserad revisor, född 1973, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers


14:30

Central Asia Gold AB, Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm,
Telefonnummer: 08-624 26 80 Faxnummer: 08-624 37 20 preston.haskell@centralasiagold.com